Hundträningen 5 maj i Fjärdhundra

Idag hade vi två härliga träningsgrupper.

Aktiviteter i grupp 1:

Lära in ett belöningsord genom att säga ordet samtidigt som vi ger godis.

Kontaktövning: Armarna utsträckta. När hunden möter vår blick. Säg belöningsordet och ge godis.

Pausposition: Styra med godis i en hand och hjälpa hunden med andra handen. När hunden är lugn så fria med att kasta ut godis. Fria innan hunden själv går därifrån.

Följsamhet: Backa och belöna vid knä. Därefter: Backa, lotsa hunden att vända så vi går framåt.

Kapten slime: Busa i backen rörligt med en godis hand, res dig upp. Hunden brukar tycka om att följa.

Stadga

 

Grupp 2:

Kontaktövning: Händerna ut, händerna bakom ryggen

Kontaktövning: Omvänt lockande: Godis i en hand. Sluten hand när hunden försöker äta ur den. Öppen hand och ta godis ur den med andra handen och ge.

Häråtljud: Säg ett ord och ge godis. 10 ggr, byt plats....

Kaninen: Godis i en hand långt från oss. Belöna sen nära oss.

Kapten Slime: Se grupp 1.

Följsamhet: Gå runt

Slalom mellan frestelser

5 May 2023