Irene Andersson KBT & Existens

 

Irene Andersson - socionom, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag erbjuder psykoterapi för enskilda i Enköping och Fjärdhundra.

Psykoterapimottagningen i Enköping

I Enköping finns mottagningen på Rådmansgatan 11. En filial finns även i Fjärdhundra.

Problematiken vi arbetar med kan bland annat gälla nedstämdhet, lätt till medelsvår depression, ångest, PTSD, sviktande självkänsla, kriser, IBS, ätstörning, relationsproblematik, stress och utmattning. Det finns även möjlighet till stödsamtal och konsultativa samtal. 

Beroende av vilken försäkring Du tecknat kan Du ha möjlighet att få samtalen betalade av försäkringsbolaget. För Dig som bor inom Region Uppsala finns möjlighet att få remiss till mig om Din psykiatrimottagning bedömer att psykoterapi är rätt insats för din problematik. Jag tar även emot klienter som genom sin utbildning går i egenterapi. 

Legitimerad psykoterapeut

Yrkestiteln psykoterapeut får endast användas av den som är legitimerad psykoterapeut. Det ska ge garantier att psykoterapeuten är välutbildad och att verksamheten bedrivs med metoder som har prövats som hjälpsamma och har stöd i forskningen. Socialstyrelsen har tillsyn över verksamheten.

KBT

Som legitimerad KBT-psykoterapeut arbetar jag med metoder som har  stöd i forskningen. Dessa anpassar vi tillsammans till den verklighet du lever i. Jag har främst erfarenhet av att arbeta med ångest, depression, kriser, sömnstörning, IBS, fobier, stress och utmattning samt sviktande självkänsla. Ibland behövs en stödkontakt eller några konsultativa samtal. I bedömningssamtalet tar du ställning till om du känner förtroende för mig som terapeut och vi undersöker om behandlingsformen kan vara till hjälp samt om vi finner ett gemensamt mål med samtalen.

ACT

I behandlingen finns inslag av ACT - acceptance commitment therapy - som är en utveckling av KBT. Ibland bjuder livet på smärtsamma upplevelser och känslor. I våra försök att slippa känna detta obehag kan vi skapa oss ett stort och onödigt lidande. Genom att välja handlingar som överensstämmer med våra egna värden kan livet kännas meningsfullt trots svårigheter.

EMDR

 

Kontakt

Irene Andersson
Mobil: 070 3202623
Mail: irene@Kbtexistens.se